Jakubowe triduum Drukuj
Wpisał fr Rafał M. Antoszczuk  OFM Conv   

           Od Przybytku sakramentalnego spieszył Błogosławiony Jakub przed obraz Bogarodzicy, by Jej Sercu polecać siebie i swoją owczarnię ? pod takim hasłem w Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów w Łodzi ? Łagiewnikach, odbyło się triduum ku czci bł. Jakuba Strzemię. Przytoczone zdanie z kazania św. Józefa Sebastiana Pelczara, przyświecało trzem dniom modlitwy i poznawania postaci i duchowości Błogosławionego.


W sobotę, 19 października, w kaplicy seminaryjnej miało miejsce wieczorne nabożeństwo Maryjne, jakie odprawiane było według rozporządzenia abpa Jakuba w kościele Matki Bożej Śnieżnej we Lwowie, a później we lwowskiej katedrze. Po krótkim wyjaśnieniu przez komentatora, mówiącym o historii, częściach i przebiegu nabożeństwa, przewodniczący, dk. Piotr Socha, według arcybiskupiego zarządzenia, odmówił odpowiednią kolektę po której zachęcił zebranych do uwielbiania Boga za dar Maryi oraz by przez wstawiennictwo Królowej pokoju, prosić o łaskę pokoju dla świata i dla ludzkich serc. Po odśpiewaniu trzech psalmów przez zebranych w kaplicy, odczytany został fragment Ewangelii, po którym diakon Piotr wygłosił kazanie. Słowa kaznodziei wskazywały na wielki dar Eucharystii, którą tak czcił bł. Jakub. To on, jego wiara, uczy nas wiary w niezwykłą obecność i moc Boga pośród nas ? przekonywał kaznodzieja. Po kazaniu i błagalnych modlitwach wszyscy odmówili Recordare Virgo Mater. Zakończeniem pierwszej części nabożeństwa była modlitwa zanoszona przez przyczynę Matki Bożej i bł. Jakuba, w intencji wspólnoty zakonnej. Warto nadmienić, że modlitwę tę przed wiekami odmawiali zakonnicy w chórze zakonnym kościoła Św. Krzyża we Lwowie. Druga część nabożeństwa, to uroczyste odśpiewanie Komplety zwieńczone śpiewem antyfony Salve Regina. Całe nabożeństwo zakończyło błogosławieństwo relikwiami i uczczeniem ich przez zebranych w kaplicy zakonników, co dokonywało się przy śpiewie Hymnu ku czci bł. Jakuba.

W niedzielę, 20 października, w łagiewnickim kościele - sanktuarium św. Antoniego i bł. Rafała Chylińskiego, zostało odprawione nabożeństwo różańcowe z bł. Jakubem Strzemię. Wieczorem natomiast, w auli seminaryjnej miała miejsce Wieczornica Jakubowa. Podczas tego spotkania br. Rafał M. Antoszczuk przedstawił zebranym problem ikonografii Błogosławionego, jej symboliki i obecności w wielu miejscach na świecie. Zebrani mogli zadawać pytania dotyczące omawianej problematyki, jak również pytać o inne aspekty kultu czy procesu kanonizacyjnego.

21 października w seminarium łagiewnickim obchodzony był jako święto bł. Jakuba Strzemię. Błogosławiony obecny był przez cały dzień w modlitwach zakonnych. Za jego wstawiennictwem modlono się w intencjach Prowincji Krakowskiej, której patronuje Arcybiskup Lwowa oraz jego czcicieli. Uroczystej mszy św. przewodniczył o. Sebastian Fierek, który podczas kazania wskazał na potrzebę dawania świadectwa i uświęcania się, jak bł. Jakub, co pomaga w nawracaniu i uświęcaniu innym. Tego wieczora miała jeszcze miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu z bł. Jakubem. Zakonnicy uwielbiali Boga i dziękowali Mu za dar życia Błogosławionego oraz prosili za Jego wstawiennictwem o należytą cześć dla Eucharystii; synowską miłość do Matki Bożej; umiłowanie Ojczyzny i łaski dla rządzących oraz w intencjach małżeństw, które nie mogą mieć potomstwa, dzieci nienarodzonych i o godne życie i właściwe wzrastanie wszystkich dzieci.

Warto dodać, że to już trzeci raz w seminarium łódzkim organizowane są dni modlitwy i refleksji przed świętem bł. Jakuba. Pierwsze dotyczyło bezpośrednio jego życia i duchowości; w ubiegłym roku poruszane były tematy jego kultu i peregrynacji relikwii, w tym roku pochylano się nad jego ikonografią i jej symboliką.

Tegoroczne triduum ubogaciły sprowadzone wizerunki bł. Jakuba oraz publikacje jakie ukazały się w ?Gościu niedzielnym? (42/2013), gdzie w cyklu ?W ramach? autor Leszek Śliwa opublikował artykuł ?Wielki misjonarz?. Dla sprostowania podam, że wkradł się tam błąd w podpis prezentowanego obrazu bł. Jakuba. Znajduje się on bowiem w Klasztorze św. Antoniego w Krakowie (w naszej Kurii Prowincjalnej), a nie w Kalwarii Pacławskiej, jak widnieje to w artykule. Przypomnę, że kpie tego obrazu otrzymywały nasze wspólnoty na kapitule Rogozianej w Harmężach dnia 29 maja 2008 r. Obrazy te, jako widzialny znak naszego przygotowywania się do jubileuszu 600 ? lecia śmierci Błogosławionego były uroczyście wprowadzane do naszych kościołów dnia 16 czerwca 2008 r.  Inna publikacja pt. ?Prawdziwy patriota bł. Jakub Strepa herbu Strzemię? ukazała się w formie elektronicznej na portalu fronda.pl. Artykuł ten napisany na prośbę portalu miał wskazać czego może nauczyć dziś Błogosławiony z XV wieku wszystkich ludzi, nawet niewierzących.

Bogu niech będą dzięki za czas dni spędzonych na modlitwie z bł. Jakubem Strzemię. Pragnę także podziękować wszystkim tym, którzy swoją nieocenioną pomocą wspierali tegoroczne przedsięwzięcie. Bł. Jakubie, módl się za nami!