NowinyKontaktStrona ProwincjiSerwis informacyjny
 
PDF Drukuj Email

I. DZIAALNO MISYJNA I PASTERSKA JAKUBA

W dziejach Kocioa i kultury na wschodnich kresach pastwa polskiego w XIV i XV wieku odegra donios rol b. Jakub. Pochodzi z diecezji krakowskiej. Wywodzi si z polskiej rodziny szlacheckiej. Na Jednym z dokumentw Jakub owiadczy, e przywiesza piecz arcybiskupi i piecz dziedziczn. Jakub Powszechnie jest znany pod zawoaniem Strzemi (Strepa) na podstawie pniejszej tradycji. Nie wiemy nic o jego rodzinie. Modo rwnie nie jest znana. Wiemy, e wstpi do zakonu w. Franciszka z Asyu.

Więcej…
 
PDF Drukuj Email
 • Urodzi si ok. 1340 na terenie Maopolski
 • Ok. 1378- jest gwardianem klasztoru krakowskiego
 • 1385-1388- jest gwardianem klasztoru w. Krzya we Lwowie
 • Przed 1391- inkwizytor w sprawach wiary
 • 27 czerwca 1391 r. papie Bonifacy IX mianowa Jakuba arcybiskupem Halicza
 • 7 lipca 1391- papie Bonifacy IX zezwala na konsekracj biskupi w kraju przez wybranego przez Jakuba biskupa
 • 28 stycznia 1392? konsekracja biskupia w dzisiejszej katedrze tarnowskiej. wice udziela biskup przemyski Maciej Janin
 • 14 listopada 1394- abp Jakub udziela przywileju odpustowego wiernym adorujcym Najwitszy Sakrament w kociele Dominikanw we Lwowie
 • 8 marca 1401- nadaje odpusty dla modlcych si przed poskiem Matki Boej ?Jackowej? w kociele Dominikanw we Lwowie
 • 15 lutego 1402- ustanawia mody do Matki Boej w kociele parafialnym we Lwowie i nadaje odpusty za ich odmawianie
 • Konsekracja lwowskiej katedry pod wezwaniem Wniebowzicia NMP
 • 28 kwietnia- nadaje przywilej odpustowy kocioowi Franciszkanw we Lwowie
 • 19 czerwca 1406- podarowuje klasztorowi franciszkaskiemu srebrny kielich mszalny
 • 15 listopada 1408- otrzymuje wezwanie na schizmatycki sobr do Pizy na ktre nie odpowiada.
 • 20 padziernika 1409- mier abpa Jakuba we Lwowie i pogrzeb w chrze lwowskiego franciszkaskiego klasztoru w. Krzya.
 • 29 XI 1619- odnaleziono przypadkowo trumienk z ciaem arcybiskupa.
 • W 1626- w obecnoci arcybiskupa lwowskiego Andrzeja Prchnickiego ciao przeoono do nowej srebrnej trumny, ktr umieszczono w alabastrowym pomniku w cianie franciszkaskiego kocioa. Przy jego grobie modli si midzy innymi krl Jan III Sobieski.
 • 10 lipca 1777- Pod wpywem szerzcego si kultu i napywajcych wieci o otrzymywanych za spraw zmarego arcybiskupa askach, abp Wacaw Sierakowski zwouje komisj, ktra bada ycie, cuda i heroiczno cnt abpa Jakuba.
 • Bolesaw Kdzierski wydaje drukiem pierwszy oficjalny yciorys abpa Jakuba.
 • Relikwie bogosawionego pocztkowo przechowywano w klasztornym kociele lwowskich franciszkanw. 20 padziernika 1786, po skasowaniu klasztoru i kocioa franciszkanw przez zaborcze wadze austriackie, arcybiskup lwowski Ferdynand Kicki poleci przenie relikwie bogosawionego Jakuba Strzemi do katedry lwowskiej i umieci je w otarzu Chrystusa Ukrzyowanego.
 • 11 IX 1790- papie Pius VI wydaje bull beatyfikacyjn oraz zezwoli na obchodzenie wspomnienia Jakuba Strzemi 1 czerwca, lub w 3 niedziel po Zielonych witkach. Wspczenie, po reformie kalendarza liturgicznego, jaka w Polsce miaa miejsce w 1974 r., wspomnienia to przesunito na 21 padziernika.
 • 6- 8 wrzenia 1890- 100 lecie beatyfikacji b. Jakuba. Zorganizowano we Lwowie wielkie uroczystoci poczone ze specjalnymi odpustami ustanowionymi przez papiea Leona XIII.
 • z inicjatywy arcybiskupa Jzefa Bilczewskiego, wybitny historyk Wadysaw Abraham napisa w 1908 krytyczny ywot b. Jakuba.
 • Na prob metropolity papie w. Pius X ogosi b. Jakuba Strzemi wsppatronem archidiecezji lwowskiej wraz z Matk Bo.
 • 16- 27 czerwca 1909- Arcybiskup w. Jzef Bilczewski zorganizowa we Lwowie uroczysto z okazji 500-lecia mierci b. Jakuba. Liczne wota, zawieszone z tej okazji przy nowej, sprawionej przez arcybiskupa, srebrnej trumnie, stay si dowodem otrzymanych ask. Na prob Bilczewskiego, papie Pius X ogasza b. Jakuba, obok NMP Krlowej Korony Polskiej, patronem archidiecezji lwowskiej.
 • 16 marzec 1910- papie Pius X ogasza b. Jakuba Strzemi, obok w. Antoniego z Padwy, wsppatronem krakowskiej prowincji Franciszkanw
 • Po drugiej wojnie wiatowej, w 1945, przeniesiono relikwie Bogosawionego do katedry tarnowskiej.
 • Przeniesienie relikwii w 1966 do Lubaczowa.
 • Dzi relikwie przechowywane s jako depozyt katedry lwowskiej, w skarbcu katedry na Wawelu.
 


"Jakubowe" nowinki
?Ze Stolic Apostolsk Jakub cae ycie pozostawa w najcilejszej jednoci. Wiedzia on i czu gboko, e czno z Rzymem jest cznoci z Bogiem, wierno Rzymowi, wiernoci Chrystusowi, posuszestwo Rzymowi, posuszestwo samemu Bogu. Za szczcie najwiksze sobie poczytywa, e jest synem i kapanem w. Kocioa katolickiego; wierzy ca dusz w ten Koci, wierzy Kocioowi, wierzy z Kocioem, wszystkie nadzieje pokada w tym Kociele, kocha ten Koci... dla co dzie targa z radoci swoje siy i ycie.?

Ikonografia
Modlitwy
Kazania
Ciekawostki
Pomoce katechetyczne
Jubileusz
Galerie
Online
Naszą witrynę przegląda teraz 16 gości 
Statystyki
Wyświetla ilość odsłon artykułów : 391838
© 2019 Jakub Strzemię Strepa
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.