NowinyKontaktStrona ProwincjiSerwis informacyjny
 
PDF Drukuj Email

I. DZIAALNO MISYJNA I PASTERSKA JAKUBA

W dziejach Kocioa i kultury na wschodnich kresach pastwa polskiego w XIV i XV wieku odegra donios rol b. Jakub. Pochodzi z diecezji krakowskiej. Wywodzi si z polskiej rodziny szlacheckiej. Na Jednym z dokumentw Jakub owiadczy, e przywiesza piecz arcybiskupi i piecz dziedziczn. Jakub Powszechnie jest znany pod zawoaniem Strzemi (Strepa) na podstawie pniejszej tradycji. Nie wiemy nic o jego rodzinie. Modo rwnie nie jest znana. Wiemy, e wstpi do zakonu w. Franciszka z Asyu.

Więcej…
 
PDF Drukuj Email
 • Urodzi si ok. 1340 na terenie Maopolski
 • Ok. 1378- jest gwardianem klasztoru krakowskiego
 • 1385-1388- jest gwardianem klasztoru w. Krzya we Lwowie
 • Przed 1391- inkwizytor w sprawach wiary
 • 27 czerwca 1391 r. papie Bonifacy IX mianowa Jakuba arcybiskupem Halicza
 • 7 lipca 1391- papie Bonifacy IX zezwala na konsekracj biskupi w kraju przez wybranego przez Jakuba biskupa
 • 28 stycznia 1392? konsekracja biskupia w dzisiejszej katedrze tarnowskiej. wice udziela biskup przemyski Maciej Janin
 • 14 listopada 1394- abp Jakub udziela przywileju odpustowego wiernym adorujcym Najwitszy Sakrament w kociele Dominikanw we Lwowie
 • 8 marca 1401- nadaje odpusty dla modlcych si przed poskiem Matki Boej ?Jackowej? w kociele Dominikanw we Lwowie
 • 15 lutego 1402- ustanawia mody do Matki Boej w kociele parafialnym we Lwowie i nadaje odpusty za ich odmawianie
 • Konsekracja lwowskiej katedry pod wezwaniem Wniebowzicia NMP
 • 28 kwietnia- nadaje przywilej odpustowy kocioowi Franciszkanw we Lwowie
 • 19 czerwca 1406- podarowuje klasztorowi franciszkaskiemu srebrny kielich mszalny
 • 15 listopada 1408- otrzymuje wezwanie na schizmatycki sobr do Pizy na ktre nie odpowiada.
 • 20 padziernika 1409- mier abpa Jakuba we Lwowie i pogrzeb w chrze lwowskiego franciszkaskiego klasztoru w. Krzya.
 • 29 XI 1619- odnaleziono przypadkowo trumienk z ciaem arcybiskupa.
 • W 1626- w obecnoci arcybiskupa lwowskiego Andrzeja Prchnickiego ciao przeoono do nowej srebrnej trumny, ktr umieszczono w alabastrowym pomniku w cianie franciszkaskiego kocioa. Przy jego grobie modli si midzy innymi krl Jan III Sobieski.
 • 10 lipca 1777- Pod wpywem szerzcego si kultu i napywajcych wieci o otrzymywanych za spraw zmarego arcybiskupa askach, abp Wacaw Sierakowski zwouje komisj, ktra bada ycie, cuda i heroiczno cnt abpa Jakuba.
 • Bolesaw Kdzierski wydaje drukiem pierwszy oficjalny yciorys abpa Jakuba.
 • Relikwie bogosawionego pocztkowo przechowywano w klasztornym kociele lwowskich franciszkanw. 20 padziernika 1786, po skasowaniu klasztoru i kocioa franciszkanw przez zaborcze wadze austriackie, arcybiskup lwowski Ferdynand Kicki poleci przenie relikwie bogosawionego Jakuba Strzemi do katedry lwowskiej i umieci je w otarzu Chrystusa Ukrzyowanego.
 • 11 IX 1790- papie Pius VI wydaje bull beatyfikacyjn oraz zezwoli na obchodzenie wspomnienia Jakuba Strzemi 1 czerwca, lub w 3 niedziel po Zielonych witkach. Wspczenie, po reformie kalendarza liturgicznego, jaka w Polsce miaa miejsce w 1974 r., wspomnienia to przesunito na 21 padziernika.
 • 6- 8 wrzenia 1890- 100 lecie beatyfikacji b. Jakuba. Zorganizowano we Lwowie wielkie uroczystoci poczone ze specjalnymi odpustami ustanowionymi przez papiea Leona XIII.
 • z inicjatywy arcybiskupa Jzefa Bilczewskiego, wybitny historyk Wadysaw Abraham napisa w 1908 krytyczny ywot b. Jakuba.
 • Na prob metropolity papie w. Pius X ogosi b. Jakuba Strzemi wsppatronem archidiecezji lwowskiej wraz z Matk Bo.
 • 16- 27 czerwca 1909- Arcybiskup w. Jzef Bilczewski zorganizowa we Lwowie uroczysto z okazji 500-lecia mierci b. Jakuba. Liczne wota, zawieszone z tej okazji przy nowej, sprawionej przez arcybiskupa, srebrnej trumnie, stay si dowodem otrzymanych ask. Na prob Bilczewskiego, papie Pius X ogasza b. Jakuba, obok NMP Krlowej Korony Polskiej, patronem archidiecezji lwowskiej.
 • 16 marzec 1910- papie Pius X ogasza b. Jakuba Strzemi, obok w. Antoniego z Padwy, wsppatronem krakowskiej prowincji Franciszkanw
 • Po drugiej wojnie wiatowej, w 1945, przeniesiono relikwie Bogosawionego do katedry tarnowskiej.
 • Przeniesienie relikwii w 1966 do Lubaczowa.
 • Dzi relikwie przechowywane s jako depozyt katedry lwowskiej, w skarbcu katedry na Wawelu.
 


"Jakubowe" nowinki
?Moe i te wite szcztki b. Jakuba jcz tu w tej trumnie, emy o nich zapomnieli-moe i one cierpi, o ile to moliwe, e z naszej winy nie s dla nas tym, czym byy dla naszych praojcw- warowni niezdobyt, schronieniem bezpiecznym, bogatym rdem ask i dobrodziejstw Boych! A w kadym razie smuci si duch naszego Patrona, e obojtnoci nasz dla Jego relikwii witych zwizalimy Mu rce, aby nie bogosawi i nie czyni dobrze(...) Czy pozwolimy Mu duej si smuci, nasz wasn szkod??

Ikonografia
Modlitwy
Kazania
Ciekawostki
Pomoce katechetyczne
Jubileusz
Galerie
Online
Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości 
Statystyki
Wyświetla ilość odsłon artykułów : 399407
© 2019 Jakub Strzemię Strepa
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.