NowinyKontaktStrona ProwincjiSerwis informacyjny
 
Jakubowe triduum PDF Drukuj Email
Wpisał fr Rafał M. Antoszczuk  OFM Conv   

           Od Przybytku sakramentalnego spieszył Błogosławiony Jakub przed obraz Bogarodzicy, by Jej Sercu polecać siebie i swoją owczarnię ? pod takim hasłem w Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów w Łodzi ? Łagiewnikach, odbyło się triduum ku czci bł. Jakuba Strzemię. Przytoczone zdanie z kazania św. Józefa Sebastiana Pelczara, przyświecało trzem dniom modlitwy i poznawania postaci i duchowości Błogosławionego.


W sobotę, 19 października, w kaplicy seminaryjnej miało miejsce wieczorne nabożeństwo Maryjne, jakie odprawiane było według rozporządzenia abpa Jakuba w kościele Matki Bożej Śnieżnej we Lwowie, a później we lwowskiej katedrze. Po krótkim wyjaśnieniu przez komentatora, mówiącym o historii, częściach i przebiegu nabożeństwa, przewodniczący, dk. Piotr Socha, według arcybiskupiego zarządzenia, odmówił odpowiednią kolektę po której zachęcił zebranych do uwielbiania Boga za dar Maryi oraz by przez wstawiennictwo Królowej pokoju, prosić o łaskę pokoju dla świata i dla ludzkich serc. Po odśpiewaniu trzech psalmów przez zebranych w kaplicy, odczytany został fragment Ewangelii, po którym diakon Piotr wygłosił kazanie. Słowa kaznodziei wskazywały na wielki dar Eucharystii, którą tak czcił bł. Jakub. To on, jego wiara, uczy nas wiary w niezwykłą obecność i moc Boga pośród nas ? przekonywał kaznodzieja. Po kazaniu i błagalnych modlitwach wszyscy odmówili Recordare Virgo Mater. Zakończeniem pierwszej części nabożeństwa była modlitwa zanoszona przez przyczynę Matki Bożej i bł. Jakuba, w intencji wspólnoty zakonnej. Warto nadmienić, że modlitwę tę przed wiekami odmawiali zakonnicy w chórze zakonnym kościoła Św. Krzyża we Lwowie. Druga część nabożeństwa, to uroczyste odśpiewanie Komplety zwieńczone śpiewem antyfony Salve Regina. Całe nabożeństwo zakończyło błogosławieństwo relikwiami i uczczeniem ich przez zebranych w kaplicy zakonników, co dokonywało się przy śpiewie Hymnu ku czci bł. Jakuba.

W niedzielę, 20 października, w łagiewnickim kościele - sanktuarium św. Antoniego i bł. Rafała Chylińskiego, zostało odprawione nabożeństwo różańcowe z bł. Jakubem Strzemię. Wieczorem natomiast, w auli seminaryjnej miała miejsce Wieczornica Jakubowa. Podczas tego spotkania br. Rafał M. Antoszczuk przedstawił zebranym problem ikonografii Błogosławionego, jej symboliki i obecności w wielu miejscach na świecie. Zebrani mogli zadawać pytania dotyczące omawianej problematyki, jak również pytać o inne aspekty kultu czy procesu kanonizacyjnego.

21 października w seminarium łagiewnickim obchodzony był jako święto bł. Jakuba Strzemię. Błogosławiony obecny był przez cały dzień w modlitwach zakonnych. Za jego wstawiennictwem modlono się w intencjach Prowincji Krakowskiej, której patronuje Arcybiskup Lwowa oraz jego czcicieli. Uroczystej mszy św. przewodniczył o. Sebastian Fierek, który podczas kazania wskazał na potrzebę dawania świadectwa i uświęcania się, jak bł. Jakub, co pomaga w nawracaniu i uświęcaniu innym. Tego wieczora miała jeszcze miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu z bł. Jakubem. Zakonnicy uwielbiali Boga i dziękowali Mu za dar życia Błogosławionego oraz prosili za Jego wstawiennictwem o należytą cześć dla Eucharystii; synowską miłość do Matki Bożej; umiłowanie Ojczyzny i łaski dla rządzących oraz w intencjach małżeństw, które nie mogą mieć potomstwa, dzieci nienarodzonych i o godne życie i właściwe wzrastanie wszystkich dzieci.

Warto dodać, że to już trzeci raz w seminarium łódzkim organizowane są dni modlitwy i refleksji przed świętem bł. Jakuba. Pierwsze dotyczyło bezpośrednio jego życia i duchowości; w ubiegłym roku poruszane były tematy jego kultu i peregrynacji relikwii, w tym roku pochylano się nad jego ikonografią i jej symboliką.

Tegoroczne triduum ubogaciły sprowadzone wizerunki bł. Jakuba oraz publikacje jakie ukazały się w ?Gościu niedzielnym? (42/2013), gdzie w cyklu ?W ramach? autor Leszek Śliwa opublikował artykuł ?Wielki misjonarz?. Dla sprostowania podam, że wkradł się tam błąd w podpis prezentowanego obrazu bł. Jakuba. Znajduje się on bowiem w Klasztorze św. Antoniego w Krakowie (w naszej Kurii Prowincjalnej), a nie w Kalwarii Pacławskiej, jak widnieje to w artykule. Przypomnę, że kpie tego obrazu otrzymywały nasze wspólnoty na kapitule Rogozianej w Harmężach dnia 29 maja 2008 r. Obrazy te, jako widzialny znak naszego przygotowywania się do jubileuszu 600 ? lecia śmierci Błogosławionego były uroczyście wprowadzane do naszych kościołów dnia 16 czerwca 2008 r.  Inna publikacja pt. ?Prawdziwy patriota bł. Jakub Strepa herbu Strzemię? ukazała się w formie elektronicznej na portalu fronda.pl. Artykuł ten napisany na prośbę portalu miał wskazać czego może nauczyć dziś Błogosławiony z XV wieku wszystkich ludzi, nawet niewierzących.

Bogu niech będą dzięki za czas dni spędzonych na modlitwie z bł. Jakubem Strzemię. Pragnę także podziękować wszystkim tym, którzy swoją nieocenioną pomocą wspierali tegoroczne przedsięwzięcie. Bł. Jakubie, módl się za nami!

 

"Jakubowe" nowinki
?Nie przedawnił się bł. Jakub Strzemię. Wprowadza nas żywo w tajemnicę zbawczej Miłości Boga i w tajemnicę ludzkiego serca, niespokojnego, dopóki nie spocznie w Bogu. Wprowadza nas w tajemnicę powołania świętości, apostolstwa, ewangelizacji, w tajemnicę łaski(...) Tajemnicą jego świętości i apostolskiej mocy było szczególne nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu i synowska miłość do Matki Bożej. Wiele troski poświęcał sprawie budzenia powołań oraz należytej formacji duchowieństwa".

Ikonografia
Modlitwy
Kazania
Ciekawostki
Pomoce katechetyczne
Jubileusz
Galerie
Online
Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości 
Statystyki
Wyświetla ilość odsłon artykułów : 368985
© 2018 Jakub Strzemię Strepa
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.