NowinyKontaktStrona ProwincjiSerwis informacyjny
 
PDF Drukuj Email
Wpisał fr Rafał M. Antoszczuk  OFM Conv   

16 marca 1910 r. papież Pius X, specjalnym reskryptem, ustanowił bł. Jakuba Strzemię współpatronem Franciszkańskiej Prowincji Zakonnej. Dla uczczenia tego wydarzenia zorganizowana została uroczysta sesja naukowa poświęcona bł. Jakubowi pt. ?Z mroków czasów, czyli rzecz o bł. Jakubie Strzemię, Stróżu naszym i Patronie?. 16 marca b.r. w auli bł. Jakuba, w klasztorze św. Franciszka w Krakowie, zgromadziło się wielu franciszkanów, osób świeckich, które przyjechały z franciszkańskich parafii oraz wielu innych dostojnych gości. Sesję rozpoczął Prowincjał Krakowskiej Prowincji, o. Jarosław Zachariasz, który witając uczestników powiedział między innymi: ?? Jestem przekonany, że te dwa lata podwójnego jubileuszu były dla nas czasem wyjątkowym, nawet, jeśli jego owoce trudno dziś ogarnąć i dostrzec, gdyż te najważniejsze mają charakter nadprzyrodzony i wpisują się w porządek łaski pozostając tajemnicą zawsze określaną w ?Wyznaniu wiary?, tajemnicą świętych obcowania...?. 

Głos zabrał także J. Em. Ks. Kard. Stanisław Dziwisz, który powiedział: ?? Dziękuję za zaproszenie na to ważne naukowe spotkanie o Błogosławionym Arcybiskupie Lwowa (?) Co mnie wiąże z Błogosławionym? Przede wszystkim należał do Episkopatu Polski, wybitny biskup Episkopatu Polski, pierwszy arcybiskup Lwowa. Jeszcze nie było metropolii krakowskiej i innych, tam już było arcybiskupstwo. Wyrażam więc wdzięczność, że z okazji 600 lecia i 100 lecia przybliżacie na nowo tę piękną postać, która żyje w Kościele Polskim, ale myślę, że  jest trochę w społeczeństwie zapomniana, dlatego ten piękny tytuł dzisiejszego spotkania: ?Z mroku czasów czyli rzecz o bł. Jakubie Strzemię, Stróżu naszym i Patronie? (?) Z uznaniem przyjąłem wiadomość o tym sympozjum i o tych wszystkich obchodach. Dziękuję wam bardzo w imieniu Episkopatu Polski, że przypominacie tego wspaniałego Biskupa z myślą o jego kanonizacji. Bardzo zżyliśmy się z tym tytułem ?błogosławiony? i czcimy Jakuba jako błogosławionego tzn. świętego dla nas (?) Najlepsze życzenia składam, aby to spotkanie było owocne, myślę, że prelekcje będą opublikowane drukiem, bo trzeba przypominać te wielkie postacie, bo odchodzą w zapomnienie. Szczęść Boże wszystkim, niech Pan wam błogosławi?. Głos zabrał także o. dr Piotr Gryziec ? Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. Następnie odczytane zostały listy laudacyjne przysłane przez Wikariusza Zakonu o. Jerzego Norela, który odczytał Asystent Generalny o. Jacek Ciupiński, J. Em. Ks. Kard. Jaworskiego oraz J. E. Ks. Abpa Mieczysława Mokrzyckiego. Do poprowadzenia sesji został poproszony o. dr Andrzej Zając ? Dyrektor Instytutu Studiów Franciszkańskich w Krakowie. W klimat czasu życia bł. Jakuba i sytuacji franciszkanów w Polsce wprowadził zebranych o. dr Adam Mączka wykładem pt. ?Franciszkanie polscy w XIV i XV wieku?. ?Bł. Jakub Strzemię, franciszkanin, misjonarz arcybiskup, błogosławiony?, to temat kolejnego referatu, który wygłosił o. dr Zdzisław Gogola. Ks. mgr lic. Stanisław Burda wygłosił referat: ?Kult bł. Jakuba Strzemię w XX wieku?, podczas którego akcent położył na problem patronatu Błogosławionego w naszej prowincji i archidiecezji lwowskiej. Odpowiedzialny za przebieg jubileuszy i peregrynacji relikwii bł. Jakuba, br. Rafał Maria Antoszczuk wygłosił referat pt. ?Idziemy do nóg twych Błogosławiony- echa wielkiego jubileuszu?. Kolejnym prelegentem był Dyrektor ds. muzealnych Zamku na Wawelu, p. mgr Jerzy Petrus, który wygłosił prelekcję ?Relikwiarz bł. Jakuba Strzemię?, następnie o. dr Franciszek Solarz w prelekcji pt. ?Bł. Jakub Strzemię w zbiorach klasztoru franciszkańskiego w Krakowie? przedstawił zebranym pamiątki i zabytkowe zbiory skarbca krakowskich franciszkanów dotyczące osoby Błogosławionego. Ostatnią prelekcję, pt. ?Możliwość kanonizacji bł. Jakuba Strzemię w świetle prawa kanonizacyjnego?,  zaprezentował o. prof. dr hab. Wiesław Bar. Podczas przerw między wykładami, zebrani mogli posilić się i wzmocnić  smakołykami i kawą, a przy okazji obejrzeć specjalnie przygotowaną przez br. Rafała M. Antoszczuka wraz z Braćmi Klerykami, ekspozycję pamiątek i przedstawień ikonograficznych dotyczących osoby bł. Jakuba.  Na ekspozycji prezentowane były zbiory skarbca franciszkańskiego klasztoru w Krakowie, także z Prowincjalnego Archiwum oraz zbiory klasztoru z Przemyśla. Na zakończenie sesji głos zabrał Prowincjał Krakowskiej Prowincji o. Jarosław Zachariasz, który zaprosił zebranych do krakowskiej bazyliki franciszkańskiej na dzień 21 października. W liturgiczne święto bł. Jakuba będzie miało miejsce uroczyste wprowadzenie do bazyliki relikwii Błogosławionego i umieszczenie ich na stałe na ołtarzu św. Antoniego z Padwy. Punktem kończącym sesję i uroczystości jubileuszowe, była msza św. odprawiona jako dziękczynienie za czas odkrywania bł. Jakuba Strzemię. Podczas kazania Ojciec Prowincjał zwrócił się do zebranych słowami: ?? Z osobą Jakuba Strzemię, dzisiaj, po 100 latach, Chrystus przychodzi po raz kolejny, przychodzi do naszego pokolenia franciszkanów przełomu tysiącleci, by z nami wyjść na spotkanie wszystkim obciążonym winami i niemocą serc. To Chrystusowe objawienie, które okazało swą moc w bł. Jakubie powinien dziś, przy tej okazji, przypomnieć sobie każdy z nas i wchłonąć to objawienie tak, jak się chłonie czyste powietrze, źródlaną wodę i światło słońca. Winien zgromadzić w sobie i umocnić tę głęboką wiarę i niezachwiane przekonanie, że ta Chrystusowa moc naprawdę istnieje i sprzymierza się w człowieku z pokojem, miłością, dobrocią i serdeczną delikatnością. Oby to przeświadczenie zapadło głęboko w naszej świadomości, bracia, On jest Bogiem , o którym prorok powiedział ?uleczy rany swego ludu?, uleczy wszystkie rany zadane człowiekowi przez wrogie i ślepe siły. On położy swe ręce na wszystkie krzywdy i poniewierki, na wszystkie rany zadane człowiekowi przez świat. Cicha i spokojna moc Jego rąk potrafi wszystko uleczyć, bo On ma moc, która przerasta wszystkie siły. (?) Bardzo bym chciał abyśmy przy tej okazji setnej rocznicy ustanowienia bł. Jakuba naszym współpatronem, te prawdę raz jeszcze przypomnieli i uświadomili, bo to jest nasza wiara chrześcijańska, wiara która nam podpowiada, że takim Chrystusa powinniśmy widzieć, takim Go przyjmować, takiemu powinniśmy zawierzyć nasz niespokojny, nieustannie zagrożony los. On to zresztą sam powiedział: Przyszedłem szukać i zbawiać, a wy uczcie się ode mnie, bo jestem cichy, nie podnoszę głosu i serce mam pokorne i nie szukam własnej chwały, ale szukam was. I taki Chrystus jawi się nam w historii zapisanej pięknym życiem bł. Jakuba i w teraźniejszości chrześcijaństwa i franciszkanizmu XXI w. (?) Bądźmy wiernymi sprzymierzeńcami Chrystusa (?) Kochani bracia, Bóg jest naszą ucieczką i mocą. Pan zastępów jest z nami. Bóg Jakuba jest naszą obroną. Amen?. Po odśpiewanym ?Te Deum? głos zabrał jeszcze br. Rafał M. Antoszczuk ? odpowiedzialny za przebieg jubileuszy i peregrynacji, który powiedział: ?? Dziękuję Ojcu Prowincjałowi i jego Radzie za wielki mandat zaufania jakim zostałem obdarzony, kiedy oddaliście w moje ręce sprawę Jubileuszy, Peregrynacji i samych relikwii bł. Jakuba. Ufam, że nie zawiodłem tego zaufania i oczekiwań. Za zaniedbania przepraszam, nie wyniknęły one z wyrachowania, ale z ludzkiej i niezawinionej ułomności (?) Dziękuję Ojcom Gwardianom i Wspólnotom za niezwykle miłe przyjęcia relikwii jak i samych odpowiedzialnych za peregrynację. Dziękuję za słowa otuchy i braterskiej krytyki. Proszę Ojców o przekazanie podziękowań swoim Parafianom za wszystkie niezwykłe jubileuszowe chwile. Braciom Klerykom i Juniorystom, którzy angażowali się w dzieło jubileuszy, serdecznie dziękuję. Bez waszej pomocy nie dało by się przeprowadzić wielu spraw. Chcę tez podziękować mojej, przemyskiej Wspólnocie, za okazywane mi zrozumienie i pomoc. Dziękuję wszystkim moim Przyjaciołom i Czcicielom bł. Jakuba za wielkie wsparcie słowem i modlitwą ? to bardzo cenny dar ? szczególnie dziękuję Przyjaciołom z Przemyśla i Młodzieży z Legnicy??. Przed udzieleniem błogosławieństwa Ojciec Prowincjał odnowił ?Akt oddania prowincji i jej dzieł wstawiennictwu i opiece bł. Jakuba?. 

Wielebni Bracia, Czcigodni Czciciele bł. Jakuba, jeszcze raz pragnę Wam wszystkim podziękować za wielkie i piękne chwile jakie przeżyliśmy przy bł. Jakubie. Czas ten ważny był i jest ważny z punktu widzenia duchowości, ale i z punktu widzenia historii, której Panem jest Bóg w Trójcy Jedyny. Ufam, że ziarno zasadzone będzie wydawało dobre owoce, dbajmy tylko o nie z miłością i troską. Niech wyrazem tego będzie nasze nabożeństwo ku czci bł. Jakuba, jakie odprawiamy każdego 21. dnia miesiąca z modlitwą o łaski za jego przyczyną i o jego rychłą kanonizację. Żywię nadzieję, że jeszcze nie raz będzie nam dane spotkać się przy Stróżu naszym i Patronie, aby wyłaniał się z mroków czasów dla większej chwały Boga i pomocy nam w zbawieniu duszy. Bóg zapłać! Bł. Jakubie Strzemię, módl się za nami!!!

 

"Jakubowe" nowinki

?Jakub nauczył się nic nie widzieć i nic nie słyszeć i  nic nie kochać, jeno Boga, jeno krzyż Jezusa...?

Ikonografia
Modlitwy
Kazania
Ciekawostki
Pomoce katechetyczne
Jubileusz
Galerie
Online
Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości 
Statystyki
Wyświetla ilość odsłon artykułów : 385449
© 2019 Jakub Strzemię Strepa
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.