Zbiory


Obecnie Biblioteka Prowincjalna (OFMConv) przy Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów w Krakowie to:

  • starodruki – ponad 6000
  • zbiory współczesne – 60880 (ilość książek – woluminów)
  • czasopisma – 1652 (ilość tytułów).

Niestety z powodu budowy biblioteki cześć zbiorów jest aktualnie niedostępna.

Biblioteka jest członkiem Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES. Prowadzi również współpracę w zakresie wymiany międzybibliotecznej m. in. z Biblioteką UPJPII czy Biblioteką PAN w Krakowie. Współpracuje również z Biblioteką Narodową w Warszawie umożliwiając jej prowadzenie Centralnego Katalogu Czasopism i Książek. Biblioteka od kilku lat boryka się z miejscem przechowywania księgozbioru.

Do dyspozycji studentów jest również dział starodruków (najstarsze pochodzą z końca XV w.) oraz archiwum ze zbiorami dokumentów dotyczących historii franciszkanów w Polsce i na świecie.